Počátek - DarkZone

Přejít na obsah

Počátek

Příběh > Kapitola 1.
Zničili jsme poslední zdroje pitné vody a vypálili pralesy, které nám tvořily kyslík. Příroda se po těchto událostech úplně zbláznila a kvůli následným katastrofám se civilizace rozpadla, hranice zanikly a kontinenty se změnily k nepoznání.

Přeživší se schovávali v podzemí, kde nacházeli úkryt před nepříznivými podmínkami pro život na povrchu. Lidé začali vylézat ze svých úkrytů téměř po 2 generacích.
Příroda se bez zásahu člověka začala regenerovat a divočet. Lidé se na povrchu rychle otrkali a začali tvořit nová spojenectví, klany, národy a začali obsazovat nově vznikající území.

Lidé narazili na místo, kde působí abnormální síly a proto vyslali své vojáky a vědce do tohoto místa nazvaného Zóna. Zde ke svému zděšení zjistili, že Zóna do sebe pustí vše, ale ven už nic.
Tak se stává smrtelnou pastí pro všechny, kteří do ní vstoupí. I vysílání ven ze Zóny je tak slabé a rušené, že se mu nedá rozumět. Toto místo začali všichni příznačně nazývat Dark Zone. A však to nikoho neodradilo od toho, aby Zónu obsadili.

Již několik let se v Zóně bojuje o území a holý život, který v ní už tak není zrovna lehký.
Návrat na obsah