Anomálie - DarkZone

Přejít na obsah

Anomálie

Herní informace
Anomálie jsou místa nebo určitá území, ve kterých dochází k nevysvětlitelným jevům. Tyto anomálie jsou v zóně zcela běžnou záležitostí. Pro některé je anomálie zdrojem vědění, pro jiné zase zdrojem bohatství. Pro všechny jsou ale smrtelně nebezpečnou pastí, do které mohou vstoupit jen zkušení a předem připravení Stalkeři.

 • Každá anomálie je jedinečná svojí strukturou i vlastnostmi a pro vědce nevyčerpatelným zdrojem informací
 • Zatím bylo v zóně objeveno 8 druhů anomálií
 • Většina anomálií je stabilní a zůstává na místě. Je tu ovšem možnost, že se sama od sebe přemístí jinam, nebo úplně zanikne. Dosud byl proveden pouze jediný pokus o zánik anomálie, řízený člověkem. Experiment dopadl více než úspěšně za spolupráce neutrální frakce Úsvitu a Dětí Zóny.
   
Ohnivá anomálie
Tato anomálie se jeví jako sotva viditelný oblak stoupajícího horkého vzduchu. Ovšem ve chvíli, kdy je v blízkosti přítomno nějaké živé těleso, okamžitě vzplane do smrtícího žáru téměř 1 200 stupňů Celsia.

 • Zajímavostí je, že žár ignoruje vše co anomálie jako taková stvořila či k sobě přitáhla svými vlastnostmi.
 • Vstup do anomálie je možný pouze s Artefaktem „Krystal“ a v ochranném termo-obleku. (Termofolie, celoobličejová maska či oblek označený červenou barvou od Technika).
 • První testy provedené Tuláky ukázaly, že anomálie je detekovatelná měřícími přístroji.
   
Gravitační anomálie
Tuto anomálii můžeme během cest odhalit pozorováním tančících listů kolem jejího pole působnosti, nebo podle kousků těl rozesetých v jejím dosahu. Z jejího nitra se ozývá tiché praskání doplněné zvláštní temnou skvrnou v jejím středu. Ve chvíli spuštění jakási obrovská síla vtáhne vše v okolí 5–10 metrů do svého středu, kde na objekt působí gravitační tlak rovnající se hydraulickému lisu, který vše zničí a rozpráší po svém okolí.  

 • Zajímavostí je, že anomálie je většinu času neaktivní a do činnosti ji přivede až vstup cizího tělesa.
 • Vstup pouze s Artefaktem „Koblížek“, který z velké části anuluje účinky gravitace. Jiný druh ochrany zatím nebyl objeven.
Plynná anomálie
Tato anomálie je dobře viditelná díky zelenožlutému výparu a podivnému zápachu, který se line z jejího středu. V anomálii jako takové dochází k dosud nevysvětlitelnému procesu, při kterém vzniká silně toxický plyn, který rozleptává celou dýchací soustavu spolu s vnitřními orgány. Živý tvor se tak udusí svými zkapalněnými útrobami.

 • Zajímavostí je, že ač by byla anomálie na otevřeném prostranství dobře vidět, nikdy se tam neobjevuje. Většinou se nachází v uzavřených prostorech nebo na zarostlých místech, kde se dá snadno přehlédnout.
 • Vstup pouze v kompletním ochranném obleku složený z gumového obleku, gumových rukavic a gumové masky. Chybět nesmí ani artefakt „Masová Klučka“, který redukuje plyn a posiluje obranyschopnost.
Elektrická anomálie
Ve dne můžeme anomálii poznat podle vznášející se namodralé mlhy v poli působnosti. Anomálie neustále hromadí elektrický náboj, až do svého vrcholu, kde vše v jediném okamžiku vypustí a začne znovu. Během celého procesu jsou vidět stovky malých výbojů, které mají na svědomí nejvíce obětí.

 
 • Zajímavostí je, že naměřené hodnoty připomínají blesky masivní bouře, ale během samotné erupce jsou ještě několikanásobně vyšší.
 • Vstup pouze s Artefaktem „Blesk“, který snižuje napětí a kompletním ochranném obleku, který je složený z gumového obleku, gumových rukavic a gumové masky.
 • První testy provedené Tuláky ukázaly, že je anomálie detekovatelná měřícími přístroji.
     
Žahavá anomálie
Jako jediná anomálie je vidět snad úplně všude, proto není možné do ní vstoupit omylem. Přesto se ale našli idioti kteří ji byli schopni přehlédnout. Anomálie je jakýsi chuchvalec žahavých různobarevných vláken, které svým dotekem rozleptají jakýkoliv povrch kromě dřeva a rostlin. Žáhnutí vláken je vždy smrtelné a pokud Stalker použije zbroj, po čase rozleptá i ji.

 • Zajímavostí je, že první Stalker, který anomálii objevil si jí spletl s fáborky, které rozházeli po lese při oslavě jeho narozenin předchozího dne. Kaši z něho našli až po týdnu.
 • Vstup do anomálie pouze v kroužkové nebo podobné kovové zbroji a s artefaktem „Trn“.
 
Mrazivá anomálie
Vždy, ve všech obdobích a teplotách lehce zasněžená oblast s krápníky ledu a lehkým mrazíkem v její blízkosti. Anomálii lze lehce detekovat tak, že v její blízkosti Stalkeři vydechují obláčky páry. V anomálii samotné však padají teploty od -60°C do -90°C a vzduch zamrzá v plicích. V tomto případě plynová maska nepomáhá.

 
 • Zajímavostí je, že před stvořením Dark zóny, byla nejnižší naměřená teplota na světě -89,2°C. Takže pro obyvatele Jakutska by mrazivá anomálie nebyla zas tak hrozná.
 • Vstup pouze v kompletním termo obleku (který se ale v zóně běžně nevyskytuje) nebo ve vaťáku, pletené šále, kulichu a palčáky.
 • První testy provedené Tuláky ukázaly, že je anomálie detekovatelná měřícími přístroji.
   
Radiační anomálie
Pouhým okem absolutně neviditelná smrtící past, která zabíjí takřka okamžitě vše živé ve své zóně vlivu. Tato anomálie z nevysvětlitelných důvodů vytváří velké množství radiace o síle 20 000 R/h až 25 000 R/h, která ale jen v minimu případů opouští oblast výskytu samotné anomálie.

 
 • Zajímavostí je, že ačkoliv sama anomálie je radioaktivní, rostliny v ní se vyskytující radioaktivní nejsou. Je to jedna z mnoha záhad zóny, kterou se vědcům ještě nepodařilo odhalit.
 • Vstup pouze se spolknutou tabletou koncentrátu jodidu draselného a v kompletním protiradiačním obleku nebo artefaktem „duše“ nahrazující tabletu.
 • První testy provedené Tuláky ukázaly, že je anomálie detekovatelná měřícími přístroji.
   
Návrat na obsah