II. První střet - DarkZone

Přejít na obsah

II. První střet

Příběh > Kapitola 1.
Světový Odboj svoji základnu rozbil na lehce vyvýšeném a otevřeném prostoru, kde měli dobrý přehled o tom, co se děje okolo základny. Dračí Bouře zvolila opačnou strategii. Svůj tábor ukryla hluboko do houštin ne moc daleko od tábora nepřítele. Tábor měla opravdu maskován s minimálním přístupem. Tento tábor nebyl téměř vidět, ale také z něj nebyl dobrý výhled do okolního prostoru. Zdálo se, že oba tábory jsou odolné k místním nebezpečím a jsou obranyschopné. Netrvalo dlouho a v horkém poledni měly obě frakce své lidi na průzkumech. Ti hledali vše, co by mohlo zajistit jejich přežití. Zdá se, že Zóna skrývá část starého světa.

Někde mezi nepřátelskými tábory našly frakce části budov v relativně zachovalém stavu. Frakce se od prvního setkání již dlouho nesetkaly, ale narazily na nečekaný přepad Mutanty. Zdá se, že systém starých budov bude živější, než se čekalo. Po zahnání hrozby si nikdo nedovolil Mutanta pronásledovat do houštin. Škod napáchal i tak dost. Nikdo však nečekal, že Mutant znovu zaútočí. Zafungovalo pravidlo: „Kdo uteče, ten vyhraje.“ Mutant začal představovat ohromnou hrozbu. Jak rychle se objevil, tak i zmizel. Vypadal jako znetvořený a ohavný člověk.

Po pominutí hrozby se frakce konečně setkaly. Nikdo neměl zbraň, tak zúčastnění okolo sebe tiše procházeli a sledovali se navzájem, když kde se vzal, tu se vzal, v bílém obleku se objevil Vědec. Obě frakce pod podmínkou neutrality zavedl k prvním Stalkerům, kteří v Zóně přežili. Neutrální Stalkeři měli doslova pevnost, ve které byla jídelna, Obchodník, laboratoř, odpočinkový prostor… Neutrální Stalkeři svolili pod podmínkou klidu zbraní k návštěvám obchodu. Obě frakce sem měly přístup ze směru jejich tábora.

Obě frakce měly své rozkazy, a proto začala honba za hledáním strategických míst a boj o ně. Při zkoumání města Velitel Světového Odboje vstoupil do Anomálie, což ho usmrtilo. Anomálie ho doslova sežehla blesky. Byla to smutná událost. Ale našla se náhrada.

Zanedlouho Vědec vyhlásil pátrání po vzácné pitné vodě v láhvi, kterou ztratil někde v Anomálii. Tadeáš, člen Odboje, byl velice zvědavý a vynalézavý. Oběhl celý neutrální tábor a zkoušel zjistit o Anomáliích a vstupu do nich co nejvíce. S tím, co se dozvěděl, našel Artefakt (Masovou kuličku), se kterým mohl v plynové masce a obleku vstoupit do Anomálie, kde si myslel, že se voda ukrývá. A bylo to tak. Tadeáš byl řádně odměněn, přinesl do své frakce výhodné věci. Do večera byly obě frakce vyzbrojeny a vedly mezi sebou nelítostný boj. Neutrálové si mezi sebou říkali, že jsou hloupí, protože by se měli starat spíše o přežití v Zóně, a ne mezi sebou vést boje. Ale frakce měly své rozkazy a o přežití se příliš nestaraly.

Náhle byl den u konce a přišla noc. Všichni se uchýlili do svých táborů a kuli pikle. Během noci do Zóny zavítali neznámí návštěvníci a napadli tábor Světového Odboje. Ten se nedal a neznámé útočníky zatlačil zpět do lesa. Netrvalo dlouho a o půlnoci se vydali do táborů škodit Mutanti. I ti byli zatlačeni Odbojem. Když to zjistila frakce Dračí Bouře, využila příležitosti a zaútočila na oslabené členy Odboje. Tuto bitvu již Odboj nevyhrál a přišel tak o všechny zásoby.
Než se frakce Dračí Bouře vrátila do tábora, řádili v něm Mutanti. Jak nemilé bylo zjištění, že před odpočinkem musí tábor opravit.
Časně zrána, kdy slunko vycházelo nad horizontem, Odboj udeřil tiše a tvrdě na spící členy Bouře. Odboji se i přes početní nevýhodu 2 proti 5 podařilo tábor dobýt.

Mutanti snad nikdy nespí a objevili se i ráno. Pro obě frakce byl dnešní úkol jasný. Zbavit se mutantů, ale jak? Do toho zadal Obchodník nový úkol. Najít Artefakt Kompas. Členové frakcí hledali, sbírali, ale Kompas objeven nebyl. Mezitím byl neustále veden boj o strategické pozice. Najednou se rozhostilo zvláštní ticho. K Obchodníkovi se nahrnuly zástupy Stalkerů se zájmem něco koupit. Obchodník téměř nestíhal, ale pořádně si namastil kapsu.

Dračí Bouře začala shánět Vědce, ale nikdo netušil, kde je. Po neutrálním území se pohyboval Mutant. To všechny podnítilo k tomu najít a zničit jejich hnízdo.
První hnízdo objevila Dračí Bouře, ale překvapili je Stalkeři z Odboje. Došlo ke střetu. Odboj našel Vědce, který měl u sebe dynamit pro zničení hnízda Mutantů. Odboji se podařilo hnízdo dynamitem odpálit a zničit. Zbytek členů Bouře jen přihlížel zdálky a nechápal, jak parta maniaků může tak válet. Vždyť my jsme Bouře! Jak to, že jsou stále o krok před námi?

Musí tomu přijít na kloub. Byli se ptát u neutrálních Stalkerů, ale ti nic nevěděli. Bouři došlo, že by jim na to mohl odpovědět Vědec, ale toho nikde nemohli najít. Šli se tedy podívat do tábora Odboje.

Při cestě do tábora Odboje přišla Bouře o Velitele, který nevědomky vstoupil do Anomálie. Ta ho na místě zabila. Do tábora tedy dorazili bez Velitele.
Zde zjistili, že Vědec byl Odbojem unesen a vyslýchán. Odboj za vydání Vědce požadoval výkupné.

Bouře odešla projednat možnosti a strategii mezi sebou. Trvalo dlouho, než se Bouře Odboji ozvala. Málem došlo k popravě Vědce, neboť Velitel Odboje byl již velmi netrpělivý. Nakonec Bouře s výkupným souhlasila a přinesla ho do tábora Odboje. Všichni byli v bojových formacích. Když došlo k předání výkupného a odvedení Vědce do bezpečí, Bouře zaútočila. Když boj utichl, Bouře vyhrála, vzala si zpět své výkupné a odešla.

Po celodenním plnění úkolů jsme složili zbraně a odebrali se osvěžit k vodě. Po návratu od vody se všem zatajil dech. Mutanti mezitím řádili jako zběsilí. Když se všichni občerstvili, byla tma, všichni se vyzbrojili a připravili na nejhorší. Frakce se pro úkol zničení spojily. Nocí se ozývalo funění, dupání, hýkání a spousta dalších zvuků. Nebylo téměř vidět. Měsíc se schoval za mraky.

Když se frakce dostaly ke kopcům zarostlým hustým křovím, zvuky utichly. Náhle Mutant hlasitě zařval. Tmou se ozvalo: „Dnes – jen ne dnes!“ Mutanti měli těžkou výhodu a zaútočili. Boj byl krutý a nelítostný. Krev spojenců se promíchala na těle společného nepřítele. Obě frakce na jednom z kopců oslavily svoje vítězství a spolupráci. Popilo se lahodného moku a vykouřila dýmka míru.

Ráno si smířené frakce domluvily obchod a sešly se na půdě nikoho. Vyměnily si mezi sebou drogy a zbraně. Odboj však nezapomíná a navíc byl s dodávkou drog velmi nespokojen. Co se stalo pak? Odboj zaútočil na své krátkodobé spojence po výměně zásilek. Tím rozpoutal ještě větší peklo a nekonečné střety se staly denním chlebem. Odboj Bouři doslova vytlačoval na kraj Zóny. Bouře chtěla ustoupit, když si náhle její členové uvědomili, že jsou v pasti. Zóna je ven nepustí.

Vyvstala otázka: JAK VEN?
Návrat na obsah