Smrt - DarkZone

Přejít na obsah

Smrt

Herní informace
Jak už bylo mnohokrát řečeno, co vstoupí do zóny jí už nikdy neopustí a to ani ve smrti. Proto se po zóně pohybuje mnoho šílených, nemrtvých či jinak zmutovaných Stalkerů.
Smrt jako taková proto v zóně neexistuje, pokud je nějaký Stalker zabit po čase se zase objeví jinde.
Nepamatuje si jak zemřel nebo co ho dostalo. Jako by si zóna vzala daň za jeho opětovné žití. Čím více však stalker umírá tím větší je daň zóně.
Výjimkou jsou však anomálie, ty dokážou Stalkera zničit takovým způsobem, že ho ani zóna nedokáže vrátit.
Nebo radiace z bomby, ta jako by dokázala obejít i pravidla samotné zóny. Jsou případy kdy Stalker Anomálii přežil, nebo se znovu vzkřísil, ale upadal do tak hluboké mentální prázdnoty a šílenství až jednoho dne prostě odešel.
Mnoho svědků následně přísahalo, že ony Stalkery poznávají v mutantech.

Doktorovo učení:
Mnoho vědců a nejrůznějších Stalkerů se pokoušelo zjistit co se v zóně děje.
Proč člověk, který byl jednoznačně zabit, se následně znovu objevil, ale nepamatoval si poslední okamžiky svého života ani znovuzrození.
Nejdále ve výzkumu této záhady došel dnes již legendární Doktor. Doktorův celoživotní cíl bylo ovládnout zónu a její pohyby, proto se nestyděl čehokoliv.
Ten ve svých záznamech uvedl toto: „Myslím si že zóna je jistý druh inteligentní formy života. Jakýsi druh nadvědomí. „
Ať je to jak chce pravdu se asi nikdy nedozvíme.
Jediný kdo se jí pravděpodobně nakonec dozvěděl byl právě sám Doktor, ale ten jednoho dne zmizel a již se nikdy neobjevil, stejně jako ti co přežili anomálii a odešli.

Návrat na obsah