V. Revoluce - DarkZone

Přejít na obsah

V. Revoluce

Příběh > Kapitola 1.
Bylo zataženo a zónou se nesl podivný tlak, chlad a další vlny, které znepokojovaly mysl Stalkerů. Armáda takřka neexistovala, legendární Stalkeři z minulých let zmizeli a odtržená frakce odboje spíše hleděla na vlastní zisk než na cokoliv jiného. Ze smečky zrádců se stali krvežíznivý vlci. Vše mohlo být samozřejmě tím co se stalo nebo tím, že je to zkrátka zóna. Přesto většina věděla, že je to příchodem dvou nových lidí. Jeden z nich byl jakýsi Sergej pátrající po svém ztraceném bratru. Druhým byl Doktor. Ten již v zóně nějaký čas byl a nemohlo se o něm říci že by byl zrovna oblíbený. Otevřel si tam takzvané očkovací středisko, kde bezplatně léčil veškeré neduhy místních Stalkerů. Již brzy si vysloužil přezdívky jako Mengele, Rasputin, Zrůda, Úchyl. Stalker se raději rozpustil než aby se přišel očkovat proti ozáření, které možná ani neměl. Kdo kdy slyšel že se očkuje na ozáření! Něco tu smrdělo.

Jen co se centrální zóna znovu probudila k životu vše vypuklo nanovo. Obvyklý chaos, hádky a roztržky vyvolali to, že banditi vedeni Wolfem asimilovali odboj, který se již od samého začátku štěpil na několik samozvaných velitelů. Dokonce to zašlo tak daleko, že banditi v jednu chvíli samotné frakci odboje veleli. Dědek, legendární stalker z minulých let tu nebyl, aby mohl zrádce odhalit včas, avšak inteligence nakonec zvítězila a infiltrátoři byli odhaleni a vyhnáni. Mezitím se armáda pokusila zformovat pod vedením bratra předchozího velitele, přesto se zdálo že si tamní pěšáci dělají co chtějí. Převážně ti nejzkušenější se odmítli podvolit vůli nějakého začátečníka a tak zkrátka ignorovali veškeré pokusy o velení. Obvyklý přístup armády se pomalu vracel do normálu. Dokonce se zdálo, že z toho mají všichni srandu.

Doktor každého na potkání nabádal ke vstupu do anomálii. Něco hledal a hledal to tak moc, že byl ochoten udělat pro to cokoli. Jako Frankenstein vracel Stalkery do podivného žití a nikdy nebyl spatřen mimo doprovod alespoň jedné živoucí nebo zdrogované mrtvoly. Strach naplňoval zónu. Co doktor tak moc hledá a proč je za vzorky z anomálii ochoten dát cokoliv? Do toho všeho Stalker Smíšek našel dlouho hledaný artefakt „Noční hvězdu,“ odměna se zdála být adekvátní až bohatá, přesto to byl právě doktor, kdo měl největší radost.

Během tohoto neskutečného chaosu, který rozhodně neměl nic společného s řádem frakcí z minulých let, byl objeven Igorův opuštěný tábor a nakonec i jeho tělo. Ještě téhož večera byl uspořádán obřad, při kterém byla pronesena smuteční řeč několika lidí z Úsvitu a dokonce i několika Stalkerů z jiných frakci. Ten večer se naposledy sešli všichni Stalkeři ze zóny, aby se rozloučili se svým přítelem a neotřesitelnou legendou Dark Zone. Po skončení obřadu přísahal Sergej u hrobu svého bratra, že najde viníka a spravedlnosti bude učiněno za dost. Chtě nechtě si většina uvědomovala, že v tom všem má prsty Doktor.
Úsvit moc dobře věděl jaký chaos tento první den nastal a proto se modlil, aby další dny byli o poznání klidnější. Ani netušili jak moc se mílí. Nenávist a rozbroje mezi Doktorem a Sergejem se začali vyhrocovat tak, že takřka celá zóna neřešila nic jiného. Do toho se zdálo že emisní bouře nepřináší žádný nový materiál, žádné artefakty, jídlo, zkrátka nic na sběr. Zóna byla prázdná a Stalkeři hladověli. Všichni kromě Doktora. Vše se ještě víc vyhrocovalo nalezením jakéhosi dělostřeleckého granátu, který někteří nazývali sondou, jiný meteorologickým satelitem. Armáda jasně viděla dělostřelecký granát, každý kdo nebyl idiot poznal co to je, přesto šuškanda a řeči nalomili i největší odborníky až nakonec nikdo netušil, co to v té zemi vlastně je. Jediné co věděli všichni bylo, že z toho předmětu uniká větší radiace než z radiační anomálie. Zjistili to rozpuštěním několika Stalkerů, kteří se moc přiblížily.

Další dny se začali dít ještě podivnější věci. Anomálie přicházely a odcházely jen tak bez nějakého valného upozornění. Někteří Stalkeři dokonce jasně viděli, jak Doktor přivolal a odvolal anomálii. Pokud byla anomálie přírodní, zóna byla bohatá ale pokud byla přivolána, nic v ní nebylo. Jako by to byla jen iluze, jako by se sama zóna bránila proti parazitu, který jí začínal stravovat zevnitř. Další a snad ještě podivnější věcí byl mnohonásobně zvýšený výskyt Mutantů a Snorků, kteří už tak byli dost teritoriální, ale poté co objevili jakousi zamčenou bednu se o ní začali starat jako o vlastního potomka. Někteří Stalkeři dokonce přísahali že Snorkové s Mutanty začali poslouchat metal a pogovat do jeho rytmu, tomu však nikdo nevěřil a bylo to považováno za blud. Jenže důkazů přibývalo a po nocích se linul dunivý zvuk metalu a to převážně prograsivního. Zóna jako by se zbláznila. Dokonce i Obchodník začínal uvažovat o tom že na čas zavře krám … nastala krize.

Jak čas plynul do zóny dorazil nový Stalker, který si říkal Jack. Než se kdokoliv nadál, převzal velení Odboje, zformoval ho do fungující frakce, rozdrtil armádu a zahájil pátrání po tom co se tu vlastně děje. Ze začátku se zdálo, že to bere jako hru, ale čas ukázal jak dobrým velitelem byl. Dokonce i lidé, kteří ho nesnášeli ho následovali. Odboj získal od Mutantů zamčenou truhlu i většinu klíčů k jejímu otevření. Hned jako další v pořadí donutil k ústupu bandity a k doznání Doktora. Měli pravdu, Doktor skutečně měl prsty ve smrti Igora, přesto to byla pouze Igorova nepozornost a arogance, která ho zabila. Dostal totiž od doktora úkol a než aby se podělil, rozhodl se ho splnit sám čímž se zahubil. To však Sergej odmítl připustit a proti doktoru poštval snad celou zónu. Jenže rozum nakonec zvítězil a doktor získal převážnou většinu vzorků. Moc Odboje byla obrovská a tak slavili úspěch posmíváním se armádě i banditům.

Slavili a jásali dokud jeden z nich nevytáhl minu a nezačal si s ní hrát a blbnout. Stačil okamžik nepozornosti a následný výbuch zabil polovinu odboje. Dokonce i technik Úsvitu připustil, že za ty roky viděl spoustu sraček, ale tohle všechno předčilo.

Doktor získal všechny vzorky a rozhodl se pro experiment. Jenže v tu chvíli nastal poslední střet se Sergejem. Ten zcela nepříčetný vyzval Stalkery k tomu aby mu pomohli a učinili spravedlnosti zadostiučinění, jenže nikdo ho neposlouchal a tak Sergej všem přísahal strašlivou pomstu. Odešel do hlubin zóny a již ho nikdo nikdy nespatřil. Pár Stakerů přísahalo, že vidělo někoho z Úsvitu jak za ním vyrazil, dokonce prý viděli zášleh ze zbraně a člena Úsvitu jak se vrátil a dostal od obchodníka tučný obnos. Takovým pohádkám však již nikdo nevěří. Ještě téhož večera provedl Doktor experiment na vrcholu centrálního bunkru Úsvitu, kterým jakoby zresetoval zónu. Jediným experimentem zmírající zónu nejenom vyléčil a zvětšil, ale i změnil. Zóna expandovala takovým způsobem, že přivolala neskutečnou emisní bouři vířící v jejím středu. Anomálie, bouře, vše najednou bylo rozsáhlejší, silnější a mnohem více zničující. Centrální zóna se stala trvale neobyvatelnou a tak všem nezbývalo než se sebrat a vyrazit na cestu. Všichni se vydali hledat nové místo k životu. Novou centrální zónu.

Mnoha se v hlavách honily všelijaké myšlenky. Rozhodli se správně? Vedla je inteligence nebo vliv? Skutečně měl Doktor pravdu? Co je v té bedně se zámky? Co je to za bombu a proč jí doktor vzal s sebou? A kam tohle všechno povede. To nikdo netušil. Tohle ukáže jen čas.
Návrat na obsah