Emisní Bouře - DarkZone

Přejít na obsah

Emisní Bouře

Herní informace
Jedná se o meteorologický jev, který je pro většinou obyvatel Zóny velká neznámá a představuje největší nebezpečí.
Varování před ní je prováděno pomocí sirény a vysílání na frekvenci Úsvitu. Toto varování přichází cca 2-5 minut před začátkem bouře a kdo se do tohoto času nestihne skrýt je mrtvý.
Příznaky zasažení Emisní Bouří:
 • bolesti hlavy
 • nevolnosti
 • dezorientace
 • krvácení z nosu
 • bolestivé křeče
 • dále přichází kóma
 • ve finále pomalá smrt
Většinou bouře trvá 5 až 30 minut. V době trvání Emisní bouře by měl každý být schován a nezdržovat se mimo skrýše, jež se nacházejí v uzavřených místnostech nebo na místech, která jsou odstíněná. (4 zdi nebo střecha)
Po Emisní bouři se často objevují Artefakty a různé předměty patřící Stalkerům, kteří se před bouří nestihli schovat.
Dále se po Emisních bouřích objevují i zombie a mutanti.
Vědcům podařilo díky artefaktům a zkoumáním místních potvor vyvinout lék zabraňující Emisní bouři poškodit nervovou soustavu. Lék je vytvořen, ale je drahý a mohou ho používat jen určité důležité osoby. Lék nazvali NERVCHYLD.
Lék má zatím prokázané vedlejší účinky, které nejsou žádoucí.
Tyto účinky jsou:
 • zvracení
 • průjmy
 • únik moči
 • krvácení z očí a uší

Návrat na obsah