Frakce - DarkZone

Přejít na obsah

Frakce

Herní informace
 • Pokud se akce tohoto typu účastníš poprvé, doporučujeme se přidat k jedné z frakcí Lidé země, Anarchie nebo Žoldáků.
 • Pokud budeš chtít v průběhu hry opustit svojí frakci, můžeš, ale původní frakce tě bude považovat za zběha.
 • V průběhu hry můžete založit vlastní frakci, ale musí mít nastavený řád a cíl, kterého se snaží ve hře dosáhnout. Minimální počet lidí pro založení frakce je 5.
  Toto vše se přednese pořadatelům a oni frakci povolí nebo zamítnou. Pokud je frakce schválena, musí se chovat jako plnohodnotná frakce a může již nabírat nové členy.

Nutnost dodržet dresscode dané frakce
(hráč který vypadá jako ostřílený veterán má přeci jen nějakou úctu a spíš se s ním bude někdo bavit).
Děti zóny

Tato frakce byla dříve známá jako světový Odboj, později Lid země a řadila se mezi běžné skupiny pohybující se po zóně. Během éry doktora patřila mezi nejsilnější frakce zóny, její vliv však pomalu upadá na úkor fanatismu. Je to však stále extrémně nebezpečná a fanatická frakce, jejíž členové vědí co dělají a dělají to sakra dobře.

Děti zóny je fanaticky směřovaná frakce zabývající se průzkumem, sběrem a splynutím se zónou, kterou uctívají jako by byla živá nebo nějaký bůh. Za jejich největšího a první proroka je považován Doktor, jenž zónu ovlivnil jako nikdo před ním a nevybuchlá bomba, jako nejposvátnější náboženský symbol.

Pro ostatní frakce je to fanatická pakáž, která chce, aby byla zóna všude a pokud možno co největší.
Pro ty co to však chápou a nejsou zaslepeni, jsou děti zóny extrémně nebezpečná frakce, na kterou je třeba dát si pozor.

Rádi spolupracují a uzavírají nejrůznější dohody.
Vzhled:
Jejich úbor převážně tvoří civil, hnědé odstíny barev.
Nesmí nosit kompletní uniformy ani kukly.
Nenosí maskovací vzory.

Hlavní rys:
Uctívání Zóny, Doktora a jeho díla.
Bomba je jejich monolit.

Frakce se zabývá:
Snahou ochránit a zvětšit Zónu.
Hledáním a výzkumem.
Šířením učení Doktora a jeho činů.
Průzkumem a sběrem.

Hlavní cíle Frakce:
Zaznamenat co největší počet artefaktů.
Naverbovat co nejvíce lidí.
Rozšiřovat území (Pomocí vlajek, měřené časem).
Zničit frakci Anarchie a Žoldáků
Anarchie
Tato frakce byla dříve známá jako Armáda, Armádní frakce, Dračí bouře, Separatisté a několik dalších názvů. Vždy se snažila jít cestou řádu a vždy se rozpadla, znovu a znovu nebyli její členové schopni spolupracovat nebo se na čemkoliv jakkoliv domluvit.
Nikdy tam nebyl skutečný řád a nikdy nebude. Když to jejich frakce konečně pochopila vnikla Anarchie.

Přestože členové anarchie nejsou schopni se domluvit takřka na ničem, jsou to extrémně nebezpeční soupeři zaměřující se na chaos, bombové teroristické útoky, přepady ze zálohy, kladení pastí a další ne zrovna férové způsoby boje. Její členové jsou často spatřeni jak se hádají nebo spolu jen nemluví. Když jsou přepadeni, častokrát se stává že se jeden nebo více z nich obětují v sebevražedném útoku.

Neuznávají zákony ani jiná nařízení, přesto se zdá že přesně tak to vždycky chtěli. Nikdo přesně neví o co jim v zóně jde a snad to neví ani oni sami.

Vzhled:
Členové Anarchie nosí takřka cokoliv, mohou si barvit vlasy a nosit reflexní prvky či jinak barevné oblečení nebo mohou nosit kompletní vojenské sety a šátky.
Je to Anarchie. Minimálně jeden výrazný/reflexní a jeden armádní/maskovací prvek je povinností! (Mimo reflexní vestu, která je určena jako značení při úmrtí.)

Hlavní rys:
Dělají si co chtějí a dělají to rádi.
Rádi provádějí sebevražedné útoky.

Frakce se zabývá:
Sběrem čehokoliv z čeho se dá vyrobit výbušnina.
Lovem monster.
Hledáním možností, jak poškodit nebo postupně oslabovat vše v Zóně.
Převážně Gerilovou (partizánskou) válkou s ostatními frakcemi.

Hlavní cíle Frakce:
Co největší počet zabitých nepřátel a tím destabilizovat zónu.
Naverbovat co nejvíce lidí.
Rozšiřovat území (Pomocí vlajek, měřené časem).
Zničit frakci Dětí zóny a Žoldáků.
Žoldáci
Tato frakce byla dříve známá jako banditi, ale jak se situace v zóně měnila, museli se změnit i oni a přizpůsobit se novým situacím. Tato frakce je zahalena mnoha legendami a šeptandou, ve které se špatně orientuje. Pravdou však zůstává, že byla tak dobře organizovaná, že to nemohlo být pouhopouhé zločinné uskupení. Dokonce se jim skoro povedlo zničit Úsvit a ovládnout celou zónu. V současnosti je to nejsilnější frakce v zóně.

Žoldáci jsou polovojenské, velmi dobře vybavené uskupení s vazbami na černý trh a i na poměry zóny nezákonné jednání. Dokonce se říká, že v podstatě vlastní černý trh. Tak nebo tak, mají na něm nemalý podíl. Taky se říká, že vědí, jak se dostat ze zóny. Žoldáci si do zóny přišli převážně vydělat a to plní vskutku se ctí. Před jejich nenechavými prsty by se měli mít všichni na pozoru.

Vzhled:
Černé triko, tmavé oblečení, taktické doplňky.

Hlavní rys:
Posedávání všude možně a vyprávění spousty smyšlených historek.

Frakce se zabývá:
Pořádáním arény a různých her jako ČAU ČAU, ruská ruleta, poker a další.
Roznášením fám a klamavých informací.
Hazardem a pořádáním gladiátorských klání, či jiných výdělečných a nebezpečných činností.
Okrádáním nepozorných tuláků.

Hlavní cíle Frakce:
Vydělat co nejvíce peněz.
Naverbovat co nejvíce lidí.
Upevnit svoje postavení v zóně ničením malých frakci a šikanou tuláků.
Zničit frakci Separatistů a Dětí zóny.


Tuláci
Po nedávných událostech se v zóně mnoho věcí změnilo, co dřív bylo nemyslitelné se dává do pohybu jako by to bylo zcela přirozené. Dřív bylo nemožné, aby se Stalker bez frakce volně pohyboval po zóně a dnes je nezávislých Stalkerů takzvaných tuláků nejvíce. Proto se je všechny frakce snaží zverbovat na svoji stranu.
Tulák je zcela nezávislí jedinec, který se může nechat najímat frakcemi jako nevolník nebo se k nějaké trvale přidat. Může dělat špeha pro ostatní frakce a podobně. Tuláci nemají jasně stanovené cíle ani jednotné velení. Mohou si navzájem pomáhat, ale také pro sebe nemusí hnout brvou. Nemají žádnou základnu a frakce je u sebe nechtějí, pokud nejsou jejich členy. Přesto je tulák svobodný.

Tulák se zabývá:
 • Čím chce, je svobodný
 • Vydělává si sběrem nebo plněním úkolů či jednodenními pracemi pro ostatní frakce
 • Tulák se může přidat k jakékoliv frakci, která ho bude chtít

Hlavní cíle tuláků:
 • Tuláci nemají žádné hlavní cíle. Mohou zůstat celou hru svobodní, nebo si vytvořit vlastní novou frakci či se přidat k nějaké stávající.
Úsvit
Již od svého vzniku je Úsvit nejsilnější a nejvlivnější frakcí v zóně, držící veškerý obchod a technologie, aby se nemohli volně šířit mezi ostatní Stalkery což samozřejmě ostatní frakce nesou se značnou nelibostí. Hlavním cílem Úsvitu však zůstává plnohodnotný průzkum, a hlavně výzkum všeho co se v zóně nachází. Ač je Úsvit stále nejsilnější frakcí, její vliv poslední dobou značně upadá a na paty jim šlapou Děti zóny.
Mezi nejvlivnější členy této frakce patří Obchodník a Doktor, kteří se nemají zrovna v lásce což vyvolává vnitřní rozpory a oslabování vlivu v zóně. Díky tomu že je Úsvit nejstarší a nejlépe vybavenou frakci, její jednotky patří mezi údernou elitu, kterou není radno podceňovat.

Frakce se zabývá:
 • Zkoumání
 • Obchodem
 • Sběrem vzorků
 • Farmařením
 • Hlídkováním
 • A v poslední době i léčitelstvím

Tato frakce je uzavřená a vstoupit do ní může hráč pouze na žádost pořadatele akce
Návrat na obsah