IV. Boj o přežití - DarkZone

Přejít na obsah

IV. Boj o přežití

Příběh > Kapitola 1.
Oslava, alkohol, hlad po penězích a touha ničit. To vše zaplavovalo mysl stalkerům v zóně, a tak nikdo z nich nepomyslel na to, co bylo samozřejmostí – sledovat oblohu. Toho dne, na mnoho dalších týdnů přišla ta nejhorší emisní bouře všech dob.

Zónu, kde všichni žili a brali ji jako domov, bombardovala emisní bouře, jaká neměla obdoby. Vše se zdálo být bez konce a bez naděje, dokud bouře neskončila. Po ní zůstala jen zpustošená zóna. Ano, byla plná artefaktů, zásob a munice od všech těch lidí, co zde zemřeli, ale bez života. Dokud se neotevřel centrální bunkr, ještě z dob velkých lidských válek a z něj se nevynořili neutrálové, silnější a mocnější než kdykoliv předtím. Mocní a osamocení na svém území. Co však netušili bylo, že zóna nikdy nespí a že po odlivu přichází příliv.

Tou dobou zničený Světový odboj, byl reorganizován mužem, který se vynořil odnikud. Psychopatický Stislav, který byl ochoten obětovat cokoliv a kohokoliv, aby docílil původního postavení z předchozích let, a mnohem více. Jenže vše má svůj rub i líc a na druhé straně se z lesů vynořil další velitel – Mir. Tvrdý, nekompromisní velitel, jenž nedbal životů svých lidí a vštěpoval jim sebeobětování pro dobro celku. Oba tito velitelé posbírali zásoby, přeživší a vydali se do centra zóny, odhodlaní neustoupit ani krok zpět, i kdyby to mělo znamenat konec jejich frakce. Nečekali však, že po příchodu zónu vlastní už úplně někdo jiný. Hordy a hordy zombíků se valily na středový bunkr neutrálů, kteří se bránili z posledních sil, a proto nebylo času přemýšlet či plánovat. Oba velitelé rozkázali útok, jehož posléze litovali. Střet byl brutální, který po zničení hord nemrtvých a zabití mutanta plynule přešel ke střetu všech tří stran, a který nakonec vyřešili neutrálové svojí, všechny převyšující výbavou a zásobami, které získali po emisní bouři.

Oba velitelé se po tomto konfliktu stáhli na své původní základny a opevnění, kde s hrůzou zjistili, že veškeré zásobování, vysílačky i voda jsou pryč. Jelikož už spotřebovali své vlastní zásoby, chtě nechtě se museli rozhodnout odložit své nepřátelství a začít řešit podstatnější záležitosti – třeba jak přežít bez vody. Po zajištění všech těchto nezbytností, již nic nebránilo vydobýt si zónu zpět. Jenže všechny trumfy drželi neutrálové. Byli jediní, co měli zásoby všeho a ostatní by bez nich nepřežili. A tak vznikla další patová situace, kterou obě strany řešily neustálým přetahováním, opakujícími se únosy, přestřelkami a postrkováním. Do toho se stále odněkud v hojném počtu vynořovali mutanti, jenže kvůli válečným hrám obou frakcí, si toho nikdo nevšímal. Jen neutrálové začali cítit vznikající problém. Něco se do zóny blížilo, a to něco byla smrt.

Tou dobou dorazila zpráva o blížící se hrozbě banditů z jihu, která se neustále zvětšovala, ale nikdo na ní nebral ohled. Dračí bouři více zajímaly artefakty, a Světový odboj se rozhodl vyhrotit konflikt zastřelením neutrálního vědce. Jen neutrálové cítili něco ve vzduchu, jenže než se stihli podle toho zařídit, museli řešit smrt svého vědce, který bohužel jako jediný zkoumal kmen viru, měnící lidi v oživlé mrtvoly. Tento kmen, totiž začal po poslední bouři podivně mutovat.

To vše, znovu a opakovaně vyústilo v další zásah neutrální frakce, která musela silou přinutit oba velitele o smír, v zápase jeden na jednoho. Tento zápas však dopadl jinak, než čekali a to tak, že toho nakonec všichni litovali. Oba velitelé ho brali tak vážně, že se v aréně takřka zabili, a to i přesto, že to měl být jen zápas síly. Velitelé museli být okamžitě převezeni na okrajovou základnu vně zóny a jejich post převzali jejich zástupci. Za Dračí bouři to byl mladý a nezkušený Áron, který se toho musel ještě mnoho učit, ale zde to nebylo možné. Za Světový odboj to byl starý Dědek, který pamatoval ještě původní bitvy o zónu, které nebyly tak krvavé, plné lží, pastí, podvodů a sadismu. Možná že byl moc starý na tu nenávist visící ve vzduchu, a proto přehlédl něco, rodící se mu přímo pod rukama – mladého Wolfa a jeho smečku zrádců.

Aby toho však nebylo málo, i neutrálové zažili hořké časy. Jednoho z jejich vůdců zasáhla nástražná výbušnina. Během tohoto incidentu byl navíc nakažen novým kmenem viru, který se pravděpodobně do zóny přihnal s poslední emisní bouří. Vědci samozřejmě okamžitě odebrali vzorky a uvedli neutrály do karantény, ale věci se daly do pohybu.
Ten večer využili Bandité přicházející z jihu ve svůj prospěch. Plnou silou zaútočili na bunkr neutrálů, kteří byli nuceni ustoupit a oslabit svoje postavení. Poté banditi pokračovali dál do zóny, kde obsadili návrší a opevnili se tam. Boje byly strašlivé a takřka bez konce, ale nakonec se Světovému odboji povedlo obsadit vrch a postřílet bandity ve chvíli, kdy dorazila Dračí bouře. Dědek však nechtěl v boji pokračovat a Áron už vůbec ne. Zasedli k jednacímu stolu a dohodli se. Nikdo vlastně neví na čem, ale asi to bylo něco zásadního. Oba si podali ruce a Dědek dokonce rozhodl o rozdělení lupu Banditů mezi obě frakce. To byl poslední hřebíček do jeho rakve. Na tuto se maladý  Wolf a jeho smečka už nemohli dívat a plán se dal do pohybu. Mladý Wolf zaslepen odkazem fanatického Stislava zahájil převrat v revoluční frakci Světového odboje.

Tou dobou v brzkých ranních hodinách se z lesů zóny zase jednou vynořil Hunter, obávaný stopař velitele Mira, aby informoval Dračí bouři v čele s Áronem o něčem, co odhalil. Mladému veliteli nezbylo nic jiného, než nařídit hromadnou evakuaci a takřka útěk ze zóny. I u něj to několik vojáků nedokázalo pochopit a brali to jako zradu. Zaslepeni učením o sebeobětování jejich velitele Mira, se rozhodli zůstat a bojovat až do hořkého konce jakýmikoliv prostředky.

Poslední den to všechno začalo. Nejprve byl Dědek šokován separatisty ve vlastních řadách, následně byli separatisté šokováni drobky armády, které zahájily sebevražedné bombové útoky na postavení separatistů. Dědek na to odpověděl tak, že zahájil pomalou likvidaci opozice. Všechno ohromeně sledovali neutrálové, kteří díky tomu přehlédli mutující vzorky ve svých laboratořích. Jatka, která nastala, byla strašlivá.

Zóna na příští rok rozhodně připravila něco nového a strašlivého. Co čas přinese, ví jen sama zóna a ta si to také náležitě užije. Jisté je však jedno, Světový odboj nemůže tolerovat novou frakci, která ho značně oslabuje. Využije toho armáda nebo i příště raději ustoupí? Jisto jistě se máme na co těšit.
Návrat na obsah