Další oblasti - DarkZone

Přejít na obsah

Další oblasti

Herní informace
Svět Dark Zone netvoří pouze Anomálie, ale i další nebezpečná místa. Některá vznikla přirozenou cestou, jiná byla stvořena uměle či přičiněním Stalkerů. Tak jako tak i tyto oblasti jsou smrtelně nebezpečné a každý Stalker by si na ně měl dávat pozor.

 • Žádná z těchto oblastí kromě „Doupěte mutanta“ není volně přístupná a každý Stalker musí splnit jasně dané požadavky pro vstup. Přesto se návštěva, pokud dopadne dobře, velmi vyplatí.
 • Tyto oblasti jsou neměnné, nedají se vypátrat přístroji a vždy zůstávání statické.
 
Okraj zóny
Oblast mimo vytyčené hranice je neslučitelná se životem. Za žádných okolnosti a s žádnou výbavou se tam nedá přežít.

 • Do zóny můžeš přijít, ale již nikdy neodejdeš. Zóna je jedna velká past.
Doupě mutanta
Jáma, zřícenina či jiná struktura, kterou si mutant vyhlédl jako své doupě. Většina povrchu je silně toxická kvůli jeho výkalům a dalšímu vylučování. Mutanti si svá doupata velice pečlivě hlídají a nedovolí nikomu, ani Snorkům, se přiblížit. Samozřejmě i doupata bývají často prázdná nebo dokonce i trvale opuštěná, pokud se nějakým Stalkerům podaří jeho obyvatele zabít.

 • Mutanti si rádi do svého domu nosí všelijaké harampádí a proto i přes veliké nebezpečí ho často navštěvují Stalkeři.
 • Nikdo by neměl v doupěti mutanta sahat na něco co nepoznává, častokrát se stává že Stalker přinese do obchodu nebo vědcům Mutantí exkrement, což není žádané.
 
Vortex
Kdysi dávno Stalkeři žili v oblasti, kterou nazývali centrální zóna. Byla to oblast, kde měly základny všechny frakce a každý Stalker tam začínal svoji pouť po zóně. To vše platilo až do příchodu „Doktora“, který provedl svůj dnes již legendární experiment a stvořil takzvaný Vortex. Gigantický vír posilující zónu přesunul samotný střed zóny do centrální oblasti a učinil jí tak neobyvatelnou. Od té doby je sice zóna mnohem větší a nebezpečnější, ale o to více bohatší na všelijaké anomálie, artefakty a byliny.

 • Do samotného Vortexu se zatím nikomu nepovedlo dostat, přesto je možnost prozkoumat alespoň jeho okraj.  
 • Vědci zatím ani nedokázali určit zda se jedná o anomálii či něco jiného, proto dychtí po čemkoliv co se z něho dostane ven.
 • Pro vstup do Vortexu je potřeba kompletní protichemický oblek + plynová maska. Dále artefakt „Duše“, artefakt „Trn“ a artefakt „Krystal“. Každý z těchto artefaktů zaručuje 20 sekund života.
   
Extrémní radiace
 
V zóně se nachází jedna oblast s tak vysokým stupněm radiace, že hravě překonává i Radiační anomálii. Tím místem je okolí jakési bomby či jiného zařízení, které se kdysi dávno sneslo z nebe a zabodlo do země. Radiace zde dosahuje síly 50 000 R/h až 60 000 R/h.

 
 • Někteří to nazývají meteorologickým satelitem, jiní bombou, tak jako tak se to před lety z nenadání sneslo do zóny a o pár týdnů později dorazil „Doktor“.
 • Radiace je zde tak silná, že si vytváří vlastní grafit z okolního vzduchu. Vědci zatím nedokázali přijít na to, jak je to fyzikálně možné.
 • Ke vstupu k bombě je potřeba Artefakt Duše, Plynová maska, antiradiační oblek a Jodid draselný. Vše co se od bomby odnese je tak radioaktivní, že se musí přenášet ve speciální bedně dokud nedojde k dekontaminaci.
 • Oblast bomby a zařízení samotné uctívá frakce fanatiků známá jako „Děti zóny“, pro které je persona Doktora mesiášem a zařízení modlou.
     
Návrat na obsah