Artefakty - DarkZone

Přejít na obsah

Artefakty

Herní informace
Artefakt Krystal
Jako diamant tvrdý, sklu podobný nerost, který má spoustu zajímavých vlastností. Jedna z těch podstatných je že chrání proti teplu. Sám Krystal je na dotek až nepřirozeně chladný, přesto dokáže pojmout neuvěřitelné množství tepla. Také dokáže odhalit ohnivou anomálii a slouží i k zapálení ohniště pomocí slunce. Mnohé stalkery však jeho získání stálo život, neboť se nachází takřka jedině v anomáliích nebo v jejich naprosté blízkosti.

Je nezbytný pro vstup do Ohnivé anomálie

Vzácnost: Střední
     
Artefakt Koblížek
 
Tento artefakt se tak nejmenuje proto, že by byl jemný a uvnitř vláčný. Nebo snad díky jeho prvotřídní chuti, která vás ovšem okamžitě zabije. Jmenuje se tak, kvůli svému vzhledu. Je šedý s nádechem hnědé a dosti těžký. Na povrchu je tvrdý, ale vevnitř vláčný, přesně jako spálená kobliha. Zajímavostí je, že dokáže vstřebat opravdu velký tlak a dokonce uvolňuje od tlaku i své okolí. Dokonce se i říká, že umí léčit, ale to není ověřeno. K léčbě ho používal pouze doktor a jeho léčebné metody jsou dosti spekulativní.

Je nezbytný pro vstup do Gravitační anomálie

Vzácnost: Střední
   
Artefakt Masová kulička
Ačkoliv tento artefakt nese jméno, které vám říká abyste ho snědli, není to doporučováno. Mohli byste totiž velice rychle umřít, nebo hůře… zmutovat. Přesto byli Snorkové a další mutanti častokrát viděni, jak si tento artefakt dávají velice rádi ke svačince. Dokonce by se mohlo zdát že ho mají extrémně rádi. Sám artefakt je velice tvrdý a těžký, na omak je slizký a line se z něj podivný zápach rozkládající se tkáně. Masová kulička do sebe dokáže vstřebávat nejrůznější plyny a chemikálie, proto ho vědci využívají ve svých laboratořích při všemožných experimentech.

Je nezbytný pro vstup do Plynné anomálie

Vzácnost: Střední
     
Artefakt Blesk
Velice zajímavý artefakt tvořený z neznámé látky vytvářející vysoký náboj. Přesto svého nositele nezraní, a to ani když se ho dotýká holou kůží. Ovšem pokud se na něj zapojí přístroje, je to nenahraditelný vodič a neuvěřitelný zdroj energie, který ovšem spálí takřka všechno. Tedy když se mu zrovna chce. Sem tam obrátí polaritu anebo navýší svůj náboj, proto je velice nevyzpytatelný. Někdy začne i neočekávaně energii spotřebovávat a autobaterii vybije do pár sekund. Tento artefakt se velice třpytí a je chladivý na dotek.

Je nezbytný pro vstup do Elektrické anomálie

Vzácnost: Malá
Artefakt Křivák
Tento velice křehký artefakt, pokrytý jemným mechem je spíše podobný houbě. Je velice tvrdý, těžký a manipulace s ním musí být na velmi opatrná. Řadí se mezi ty nejvzácnější artefakty, protože dokáže absorbovat opravdu velké množství všemožných látek a posléze jejich účinky vyrušovat. Z tohoto artefaktu vědci tvoří antiradiační tablety nebo vyrábějí protichemické obleky. Zjistili také, že dokáže velice zdatně spolupracovat s jinými artefakty a navyšovat jejich účinnost.

Dokáže prodloužit dobu strávenou v anomálii o 50% ve spolupráci s jiným artefaktem.

Vzácnost: Extrémní
Artefakt Kompas
Extrémně vzácný Artefakt, který byl naposledy nalezen před několika lety. Proto se kolem něho vytvořilo nespočet mýtů a legend. Podle některých dokáže odpustit smrt v anomálii a podle jiných dokáže zkrátit čas, kdy vás zóna navrátí do žití. Každopádně vědci zjistily, že tento artefakt dokáže vycítit polaritu všech anomálii tím, že se rozvibruje a upozorní svého nositele na blížící se hrozbu. Artefakt má šedou skořápku a zeleno oranžový vnitřek.

Dokáže jednou odpustit smrt v anomálii nebo zkrátit repawn o 50%

Vzácnost: Extrémní
         
Artefakt Hvězda
Již od samotného stvoření Dark zone se jedná o nejvzácnější artefakt ze všech. Tento velice těžký, přesto křehký artefakt vytváří lokální, směrované gravitační pole. Vědci pro jeho vzácnost netuší, kam a jak ho vlastně zařadit. Jeho rozřezání je nepřípustné a využívání nemyslitelné. Artefakt samotný se vyskytuje jen ojediněle a hned pár hodin po jeho vzniku začíná i jeho rozklad a proto zatím nebylo možné ho jakkoliv hlouběji prozkoumat.

Jeho využití zatím nebylo objeveno

Vzácnost: Extrémní
Artefakt Oko
Toto je velice zajímavý artefakt připomínají velké oko hrající všemi barvami. Na zmáčknutí je velice poddajný, až gumový a při kontaktu s pevnou překážkou se dokáže odrážet. Mnoho Stalkerů ho má za hračku a tak k němu i přistupuje. Vědci však zjistily že dokáže zaznamenat vše na co se dívá po celou dobu své existence. Některým se dokonce povedlo jeho vidění zpřístupnit a odkryli tím nějaká tajemství, schránky či mapy s poklady. Jenže zpřístupnit jeho vidění je zatím velkou záhadou, které ovládla jen hrstka obyvatel Zóny.

Identifikuje na mapě zajímavá místa pomocí Stalkera, který s ním umí pracovat

Vzácnost: Velká
Artefakt Lapač
Celkem nový artefakt, vyskytující se vždy nad zemí někde ve stromech nebo na větvích. Má pevný kruhový základ jenž vyplňují jakási vláka připomínající pavučinu. Někdy jsou vlákna jednobarevná, jindy vícebarevná. Mnoho Stalkerů tvrdí, že když ho měli u sebe slyšeli myšlenky jiných lidí nebo dokonce i Snorků. V současnosti ho vědci zkoumají pro jeho PSY efekt, který vytváří ve svém okolí.  Dokonce je i podezření, že dokáže na nějaký čas blokovat sílu Vortexu a tím omezit jeho destruktivní sílu na živou tkáň.

Zatím ve výzkumu, je potřeba získat více vzorků

Vzácnost: Malá

Artefakt Máminy korálky
Asi nejvíce pestrobarevný artefakt, který zóna kdy vyprodukovala. Dokáže vytvářet opravdu velké spektrum barev a je velice dobře viditelný v jakémkoliv terénu a to i když patří mezi menší artefakty. Artefakt vzdáleně připomíná šroubovici DNA vytvořenou z kuliček nejrůznějších barev. Zatím se nepovedlo přesně zjistit k čemu artefakt slouží, ale někteří tvrdí že se jim jejich rány zahojily mnohem rychleji a radiace na ně neměla tak destruktivní účinky.

Zatím ve výzkumu, je potřeba získat více vzorků, ale mohl by nahradit Jodid Draselný a zkrátit respawn

Vzácnost: Malá

Artefakt Triangl
Artefakt trojúhelníkovitého tvaru, připomínající triangl. Zatím to vypadá že je ve třech barevných variantách a když se do něj uhodí kovem, tak vydává nejrůznější vysoké zvuky podobné hudebnímu nástroji, podle kterého je pojmenovaný. Sice je těžký, ale oproti jiným artefaktům je velice pevný a stabilní. Je to vlastně “kapesní Faradayova klec”. Rozkládá a pohlcuje veškeré elektronické vlny a signály ve svém dosahu. Tudíž jeho vlastník není schopen pracovat s žádnými elektronickými zařízeními, vyjma obyčejné svítilny na monočlánky. Zatím nebyl zjištěn negativní zdravotní postih pro jeho nositele. Avšak radioaktivitu narozdíl od rádiových vln nepohlcuje.

Odráží rádiové vlny a jejich efekty a ruší veškerou elektroniku

Vzácnost: ???

Artefakt Trn
Artefakt trn je v zóně již od jejího samého počátku. Málokdo se však mohl chlubit jeho spatřením, natož nalezením, a to díky jeho výskytu hluboko v srdci zóny, nebo na velice nebezpečných a nepřístupných místech. To však od expanze neplatí. Trn má černé rozeklané ostny, které neodrážejí světlo a špice mají barvu čerstvé krve. Trn v blízkosti lidského těla dokáže urychlit zhojení měkké tkáně poškozené v důsledku popálenin ať už chemického, radiačního nebo ohnivého rázu. Díky Trnu je možné na krátký čas vstoupit do Žahavé anomálie nebo se vystavit větší dávce záření gama.

Je nezbytný pro vstup do Žahavé anomálie a má léčivé účinky

Vzácnost: Malá

Artefakt Duše
Jedná se o čistě organickou strukturu spletených rostlinných vláken, zformovaných zónou do kulovitého tvaru. Barva přímo závisí na velikosti duše, nejmenší exempláře bývají stříbrné s modrým nádechem, kdežto ty větší blednou a stříbrnou barvu vystřídá barva čistě bílá. Díky své minimální hmotnosti je unášen vzduchem, dokud se nezachytí o překážku. Duše jsou nesmírně choulostivé na hrubé zacházení a přímé vystavení vodní vlhkosti nebo jiným kapalinám jí zničí. Duše je schopna zachytit radioaktivní záření a další člověku nebezpečné látky rozptýlené ve vzduchu a účinně je eliminovat. Vědci ze zóny přišli na způsob jak tyto artefakty využít k výrobě filtrovacích zařízení pro místní bunkry a laboratoře. Dalším krokem je využití v osobních dýchacích přístrojích, zatím se však jedná o hudbu budoucnosti, díky rozměrům artefaktů a nemožnosti jejich zmenšení za použití jakéhokoliv dostupné technologie.

Je nezbytný pro vstup do Radiační anomálie nebo do oblasti „Bomby“. Čistí filtry.

Vzácnost: Střední


Ostatní
Panenky
Kdysi dávno řádil v Dark zone jakýsi vrah, který na tělech svých obětí nechával panenky vytvořené ze zbytků látky a dalších věcí nalezených v zóně. Tyto panenky se po letech stali tak kultovní až jsou mnozí Stalkeři přesvědčeni o tom, že jim nosí štěstí. Dokonce jsou i někteří obchodníci ochotní nechávat slevy Stalkerovi, který panenku má, aby náhodou nebyl panenkou proklet. Tak jako tak, je to velice překrásný suvenýr označující zkušeného Stalkera.

Určité zvýhodnění osoby, která jí viditelně nosí

Vzácnost: Střední

Grafit
Grafit, chemický vzorec C, je nekovový minerál. Starší, stále běžně používaný název pro grafit je tuha, jak každý dobře ví, ale v zóně je vše trošku jinak. Grafit se zde totiž běžně nevyskytuje. Je vytvářen za nepochopitelných chodů v gravitační anomálii a u objektu nazývaného Bombou. Díky tomu je velice ceněný a pro plynulý chod zóny takřka nezbytný. Přidává se například do strojů nebo i do peněz, kterými se v zóně platí.

Sloužín k všemožným účelům a craftingu

Vzácnost: Střední

Uran
Je velice nebezpečný prvek občasně se nacházející v dolech. I když vědci jasně definovali, že v zóně se jeho žíla nenachází, přesto tu je. Jeho odběr však musí být v ochranném obleku aby nedošlo k ozáření a následné smrti.

Slouží k vědeckým účelům

Vzácnost: Velká

Uranová tyč
Ačkoliv si spousta lidí myslí že se jedná o artefakt, není tomu tak. Tato uranová tyč, která vypadá jako by jí zpracovat a vytvořil člověk za pomocí složitých strojů, je dílem anomálie. Vědci jsou přesvědčeni o tom, že pravděpodobně vzniká tím, že anomálie do svého středu vtáhne Uranovou rudu a posléze jí jakýmsi způsobem vyčistí a transformuje v tento extrémně radioaktivní předmět. Tato tyč je tak radioaktivní, že po doteku dokáže rozložit člověka do pár hodin.

Slouží k vědeckým účelům

Vzácnost: Velká

Hořlavý Minerál
Hořlavý minerál se dá najít pouze v lomech a dolech zóny. Je to další z mnoha unikátních minerálů, které si zóna přizpůsobila k obrazu svému. Tento minerál se využívá pro jeho jedinečné vlastnosti k výrobě munice a k čištění užitkové vody.

Slouží převážně na crafting munice a další

Vzácnost: Malá

Železná Ruda
Absolutně nejzákladnější prvek v zóně. Kov, který se v Železné Rudě skrývá se využívá snad úplně do všeho. Od výroby munice a zbraní, po technické a vědecké účely. Tvoří se z něho zbroj i okování do bot. Je součástí obleků a plynových masek.

Slouží převážně na Crafting

Vzácnost: Malá

Zbraňové díly
Části starých zbrání z dob dávno minulých. Sice se říká, že co si anomálie vezme to již nevydá, ale u zbraní to očividně neplatí, ty jen sežvýká a vyplivne. Ovšem technik, či zkušený Stalker je dokáže znovu využít.

Slouží ke Craftingu nebo k prodeji

Vzácnost: Malá


Elektronický měřák
Pro vědce nezbytné zařízení sloužící pro sběr dat z anomálii. Nikdo pořádně neví, co všechno vědci sbírají, ale tvrdí že je jejich práce velmi důležitá a platí královsky, tak proč jim nepomoct. Tyto měřáky se házejí do anomálii což není problém. Problém je, je z nich znovu vytáhnout, k tomu je totiž potřeba do anomálii vstoupit. Občas se však stane že je měřák anomálií vyplivnut a dá se tím pádem v bezpečí sebrat.

Slouží pouze pro vědce

Vzácnost: Jeden na anomálii

Chemický měřák
Pro vědce nezbytné zařízení pro sběr chemických dat z anomálii. V podstatě to samé, jako Elektronický měřák, avšak tento je v tekutém stavu, jinak funguje stejně – vhozením do anomálie.

Důležitý pouze pro vědce

Vzácnost: Jeden na anomálii

Návrat na obsah