Pravidla

​Všeobecná pravidla

 • Účastníci akce jsou povinni řídit se platnými zákony ČR a dbát na jejich dodržování.
 • Jsou povinni svým chováním zamezovat možnosti zranění či poškození majetku a těmto situacím předcházet.
 • Rozdělávání ohňů mimo vyhrazený prostor je zakázáno!!!
 • Každý z hráčů se účastní hry na vlastní zodpovědnost a nebezpečí.
 • Alkohol, omamné látky a drogy jsou zakázány. (V nejhorším pro 18+ Pivo bude k dispozici u neutrálního Obchodníka.)
 • Každý je povinen nosit neustále ochranné pomůcky zraku na svých očích.
 • Areál udržujeme v čistotě. Odpadkové koše jsou v táborech a na základně. Odpad třídíme!!
 • Veškerá činnost, kterou hráči dělají, je herní a snažíme se o maximální možné (bezpečné) přiblížení realitě. Proto i „neherní“ spánek neexistuje. Vyjma výjimečných případů není možno spát mimo herní území. A spát v Zóně v reflexní vestě též není povoleno.
 • Pyrotechniku smí použít pouze organizátor.
 • Drtivé, chladné, bodné a vůbec veškeré zbraně, které by mohly ublížit na zdraví či životu, jsou zakázané. Organizátor může zakázat i jiné život ohrožující zbraně v průběhu hry.
 • Je zakázána střelba na civilní osoby, civilní auta a na osoby označené reflexní vestou.
 • Organizátoři jsou neustále převlečeni za herní postavy. Při jakémkoliv neherním sporu či neherním zranění jsou dostupní na PMR kanálu nebo na telefonu.
 • Pokud možno, spory s jinými hráči se snažte řešit herně, ale pokud by to jinak nešlo, jsme vám k dispozici.
 • V případě jakéhokoliv vážného narušení běhu hry, jako je např. větší zranění, výskyt civilních osob v herním prostoru, příjezd POLICIE ČR apod., je hráč povinen ihned přerušit hru a vzniklou situaci neprodleně hlásit organizátorům.
 • Při porušení pravidel můžete být vyloučeni. Pokud zašlete registraci a nedostavíte se na akci, další registrace vám nebude přijata a budete v seznamu nežádoucích. To samé platí pro neznalost pravidel a jejich porušování v průběhu hry. Omluvu za neúčast ve hře plně přijímáme 30 dní před zahájením hry. V tomto případě vám vaši platbu vrátíme. Dále dle dohody.
 • Při vstupu na naši akci se každého budeme ptát na pravidla a podle toho bude připuštěn do hry. Zkouška na pravidla při vstupu se dá opakovat. Nadále budeme testovat i úsťovou rychlost vašich zbraní.
 • Pokud při hře budete přistiženi s vlastním jídlem, budete herně potrestáni.
 • Při porušení pravidel nebo bezpečnosti je v právu organizátora zasáhnout a problémového hráče vyloučit bez nároku na vrácení peněz za vstup.
 • Organizátoři v žádném případě nezodpovídají za případná zranění či poškození majetku hráčů, způsobená během hry.
 • Co zde není napsáno či nebude, neznamená, že neplatí. Dbejte prosím na zdravý rozum a hru si užijte bez toho, aniž byste někomu nebo sobě vážně ublížili.

Systém zbraní

 • Povolené jsou zbraně měkčené, určené k boji na blízko. Mezi měkčené zbraně se počítají: Larp luky s měkčenými šípy, měkčené meče, měkčené sekery, měkčená halapartna, měkčená hůl atd.
 • Vrhací zbraně se schválí při registraci.
 • Povolené jsou Airsoftové zbraně s ráží BB 6 mm, rozdělené do kategorií
 • Kategorie 1 – zbraně do 90 m/s.
 • Kategorie 2 – zbraně do 130 m/s.
 • Kategorie 3 – zbraně do 190 m/s, branné jako odstřelovačky manuální, zákaz používání na menší vzdálenost než 15 m.
 • Doporučuji si s sebou vzít manuální pistoli kategorie 1. třeba od Vietnamců, se kterou budete začínat hru.
 • Zásah do Airsoftové zbraně, ji vyřadí z provozu. Hráč, ale zasažený není a zbraň se dá při návštěvě technika opravit. Toto pravidlo se nevztahuje na měkčené zbraně, u kterých zásah neplatí, hráč zraněn není a zbraň se dá používat.
 • Po okradení vám vaše měkčená zbraň zůstává a pokračujete s ní po respawnu znovu. Na měkčenou zbraň se štítek nevztahuje a okrást vás o ni proto nikdo nemůže. Můžete si takovou zbraň i vyrobit a přivézt na akci. Musí být však schválena organizátory ohledně měkčení a bezpečnosti.
 • Airsoftové zbraně, které si přivezeš, se schválí a zaevidují jako tvůj majetek pod číslem (samolepka na zbraň). Udělá se zápis v osobní kartě Stalkera a následně se vám zbraň zabaví. Zbraně si během hry budeš moci koupit u technika nebo u obchodníka za herní peníze. Ke zbrani se ti dá i štítek, který tuto airsoftovou zbraň zastupuje a umožňuje jí herně používat. Pokud ke zbrani štítek nemáš /ztratíš/je ti odcizen/ zbraň neexistuje. Proto je nezbytné zbraň vrátit na nejbližší místo k tomu určené. Buď do obchodu, nebo technikovi.
 • Pokud máte štítek na střelnou zbraň zajdete za technikem, ukážete mu štítek a on vám vydá zaregistrovanou airsoftovou zbraň.

Systém základny/tábory

 • Na základně si můžete vyhradit místo pro vlastní stan či přístřešek.
 • Jak si rozestavíte vlastní spací pole je jen na vás. Za poškození vašich stanů (celt atd.) nikdo neručí, a proto to nikdo nebude řešit. Ale prosím chovejte se k věcem druhých slušně.
 • Ve vašem spacáku ani stanu se nesmí vyskytovat herní předměty.
 • Hráči obývající základnu musí své věci ukládat tak, aby předešli jejich poškození.
 • Do základny může kdokoli kdykoli vtrhnout.
 • Základnu sami od sebe nemůžete přepadnout, pouze při splnění herních podmínek.
 • Na základně budete mít přísun pitné vody bez omezení. Voda není určena na mytí.
 • Členové frakcí žijící v táborech/základnách se navzájem hlídají. Pokud bude někdo způsobovat problémy a nezjistí se zavčasu kdo, bude na tom herně škodná celá frakce.
 • V základně je vlajka frakce.
 • Místo s dropem je označeno reflexní vestou a je omezeno na 10 druhů věcí maximálně po dvou kusech.
 • Základnu udržujete čistou a bez odpadu.

Herní peníze

 • Za každý splněný úkol nebo prodanou věc získáte herní peníze, takzvané Zonary. Zonary fungují stejně jako měna v reálném světě.

Bar, obchody a výroba

 • Obchodník může měnit štítky za reálný materiál nebo za Zonary, či naopak. Za ty si u něj můžete koupit cokoliv z nabídky. Pokud máte možnost můžete provádět i směnné obchody. (a to i mezi ostatními stalkeri)
 • Pokud máte správné ingredience, můžete si nechat předměty udělat za výhodnější ceny.
 • Celý bar a všichni jeho obyvatelé jsou členy frakce Úsvit.
 • U Úsvitu si můžete vyzvednout úkoly nebo se dozvědět drby.
 • Bar je poklidné místo, kde se dá posedět, něco popít či se najíst. Pobyt je omezen pouze na krátkou dobu a obchodník vás může vyhnat.
 • Dá se tu sehnat teplé jídlo a pití.

Smrtelné situace a zranění

Komunikace

 • Komunikace mezi živými a mrtvými není povolena. Je to považováno za závažné porušení pravidel!
 • Hlavním pravidlem smrti je že nikomu neříkáte kde, kdo nebo co vás zabilo, a to ani na respawnu (mrtvolišti), z důvodu plynulosti děje.

Hra

 • Pokud je hráč zasažen, zůstáváte na místě a zvoláte „mám“ s rukou zdviženou nad hlavu. Přes hlavu si dá reflexní vestu, aby byl rozeznatelný a čeká 5 min. (Reflexní vestu si nemusíte vysloveně oblékat).
 • Po dobu těchto 5 minut, jste zraněný a nesmíte se samovolně pohybovat. Můžete však volat o pomoc, případně komunikovat s ostatními hráči.
 • Pokud dostanete druhý zásah, umíráte a odcházíte na respawn.
 • Pokud vás do 5 minut nikdo neošetří / nevyléčí, nastává smrt a jdete na respawn.
 • Ošetření probíhá tak že vám hráč, který má obvaz, omotá zraněné místo nebo vás přepraví k medikovi. (Pozor takový hráč je častým cílem sniperů)
 • Hráč ošetřen jiným hráčem pomocí obvazu musí do deseti minut vyhledat služeb doktora. Poté nastává smrt a hráč odchází na respawn.
 • Po ošetření může hráč střílet pouze ze zbraně 1 kategorie do 90M/s, ale nesmí běhat, normálně chodit a skákat. Pohyb je velice omezený a pomalý, jelikož je stále raněný, a ne zcela vyléčený.
 • Každý obvaz je pouze na jedno použití, poté se nechává u doktora.
 • S přesunem k doktorovi může zraněnému pomoci jakýkoliv hráč tak že raněného podepírá či ho nese v náruči.
 • Pokud je raněný či obvazem ošetřený hráč znovu zasažen okamžitě umírá a přesunuje se na respawn.
 • Doktor nemusí být na svém místě a nemusí hráče vyléčit, pokud nechce.
 • Po vyléčení je hráč zcela zdravý, pokud doktor neřekne jinak.

Pro Lid země/Separatisty/Žoldáky/Tuláky

 • Zásah odraženou kuličkou je neplatný.
 • Zásah do zbraně vyřazuje zbraň ze hry a musí se nechat opravit u Technika.
 • Zásah kamkoli do těla, municí nebo měkčenou zbraní je plně platný.
 • Zásah od spoluhráče je stejně platný jako od nepřítele.
 • Zásah od Monstra je platný kdekoliv na těle.
 • Pokud zazní zvuková past/nástraha, jste mrtví. (okamžitá smrt).
 • Pokud vlezete do Anomálie, vysoké radiace, či kontaminovaného prostoru (okamžitá smrt).
 • Zásah Emisní Bouří je platný a jdete okamžitě dělat zombie! Se vším, co máte u sebe.
 • Pokud jste ošetřený nebo raněný a dostanete zásah, přichází okamžitá smrt.
 • V případě úmrtí po sobě v místě smrti zanecháte veškerý svůj herní majetek v plastovém pytli přiděleném organizátory. Tento pytel nesmíte při odchodu na respawn nijak maskovat. Pokud ho však najdete můžete ho bez omezení kdykoliv vzít a použít veškerý jeho obsah pro svoje potřeby nebo se pokusit vrátit pro ten svůj.

Pro členy Úsvitu

 • Zásah odraženou kuličkou je neplatný.
 • Zásah do zbraně vyřazuje zbraň ze hry.
 • Dva zásahy kamkoli do těla, municí nebo měkčenou zbraní jsou plně platný.
 • Dva zásahy od spoluhráče jsou platné jako od nepřítele.
 • Jeden zásah od Monstra je platný.
 • Pokud zazní zvuková past/nástraha, jste mrtví. (okamžitá smrt).
 • Pokud vlezete do Anomálie, vysoké radiace, či kontaminovaného prostoru (okamžitá smrt).
 • Zásah emisní bouří je platný a jdete okamžitě dělat zombie! Se vším, co máte u sebe.
 • Každý člen Úsvitu má u sebe malou černou schránku, kterou od něho může kdokoli do 5 minut po jeho smrti získat. Na místě po sobě nic nezanechává.
 • Pro smrti monster se podívejte na stránku věnovanou pouze Monstrům: Odkaz zde.

Respawn

 • K mrtvolišti je určený prostor. Kde se mrtvoliště nachází, se dozvíte při zahájení hry.
 • Po příchodu na mrtvoliště si hráč musí odsedět dvě hodiny anebo pokud na mrtvoliště přijde doktor může se podrobit experimentální léčbě. Výslednou léčbu určuje vždy pouze doktor a hráč se k tomu nemůže vyjadřovat.

Anomálie

 • Do Anomálie vám může povolit vstup pouze vědec. Vstup je s jeho doprovodem, pod podmínkou, kterou vyžaduje konkrétní anomálie.
 • Délka pobytu v anomálii s ochranou je cca 90 sekund, než se pomalu začnou projevovat její účinky. Při překročení tohoto limitu následuje smrt.

Okrádání

 • Okrádání všeho a všech je povoleno v celé Zóně.
 • Každý hráč má na sobě jedno místo – kapsu, brašnu, sumku – kde má uschované své herní předměty. Nikde jinde na těle je nesmí mít. Jediná výjimka jsou herní předměty jako např. klíč kolem krku, identifikační známky atd.
 • Hráč, který vás okrádá, vás může prošacovat pro podezření, že schováváte materiál jinde. Pokud prohledávaný nesouhlasí je třeba kontaktovat organizátory a problém vyřešit na místě.
 • Po ukradení štítku na zbraň vám zbraň jako taková zůstává, nesmíte ji používat a při nejbližší příležitosti vrátit k technikovi. Po ukradení štítku na zbraň vám zbraň jako taková zůstává, nesmíte ji používat a při nejbližší příležitosti ji musíte vrátit k technikovi.

Úkoly

 • Úkoly rozdávají vědci, technik, obchodník a v menším množství i ostatní členové Úsvitu.
 • Každý úkol od čtyř hlavních zadavatelů má své číslo. Evidované jsou u zadavatele úkolu a zapsané v průkazu každého hráče.
 • Při plnění úkolů si hráči mohou pomáhat, ale odměnu dostane pouze ten, který úkol dostal.
 • Všechny ceny/odměny jsou pouze orientační, proto je možné vyjednávat.

Přesunout se na začátek